BẠT CHỐNG RUNG VUÔNG

Cổ bạt mềm vuông kết nối quạt hoặc điều hòa với hệ thống ống gió