CÔN THU ỐNG GIÓ VUÔNG

Sử dụng để chuyển đổi tiết diện kích thước ống mà vẫn đảm bảo lưu lượng khí…