Tấm thạch cao chống cháy Knauf FireShield

  • Kích thước: 1220x2440mm
  • Chiều dày: 9.5mm,15.9mm
  • Khối lượng: 6.5kg/m2,14.9kg/m2
  • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60