Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

Liên hệ 0975250114 để có giá tốt nhất 

 • Kích thước: 1090mm*2440mm
 • Chiều dày:  5mm
 • Khối lượng trung bình: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: IE30, EI45, EI60

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

Liên hệ 0975250114 để có giá tốt nhất 

 • Kích thước: 1220x2440mm
 • Chiều dày: 9.5mm, 12.7mm, 15.9mm
 • Khối lượng: 6.5kg/m2, 11.3kg/m2, 14.1kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Sử dụng tấm Fireshield 9.5mm
 • Dễ thi công, chuẩn kiểm định...
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt
 

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF5T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Mix and match styles

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF5T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất