Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

 • Kích thước: 1220x2440mm
 • Chiều dày: 9.5mm, 12.7mm, 15.9mm
 • Khối lượng: 6.5kg/m2, 11.3kg/m2, 14.1kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Sử dụng tấm Fireshield 9.5mm
 • Dễ thi công, chuẩn kiểm định...
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt
 

Sử dụng khi chuyển góc 90 độ khi lắp ráp theo thiết kế hệ thống ống gió...

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 0975250114 để có giá tốt nhất 

Cút nối ống gió tròn được thiết kế thành dạng mảnh ghép nối với nhau...

 • Sử dụng tấm Fireshield 9.5mm
 • Dễ thi công, chuẩn kiểm định...
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

Sử dụng để chuyển đổi tiết diện kích thước ống mà vẫn đảm bảo lưu lượng khí...

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF5T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Mix and match styles

+

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

+

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

+

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

+

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF5T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

+

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

+

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

+

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

+

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất