Simple Sale Slider

Featured Products Slider

Best Selling Products

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Thiết kế với hình dạng tròn, Có độ dày, đường kính tùy thuộc vào đường ống được kết nối.

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Tiêu âm ống gió vuông được sử dụng để cách âm, giảm tiếng ồn do quạt gió phát ra

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Ống gió rẽ nhánh Y được thiết kế thêm một nhánh mới từ tuyến ống chính...

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

Hộp gió là phần kết nối cuối cùng của hệ thống ống gió với các loại cửa gió.

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF5T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

 • Sử dụng tấm BA 120M
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định...
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

Mix and match styles

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF3T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Sử dụng tấm MGO FECO MF5T
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định…
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

Liên hệ 097 5250 114 để có giá tốt nhất

 • Sử dụng tấm BA 120M
 • Nhẹ, chịu nước, chuẩn kiểm định...
 • LH 097 5250 114 để có giá tốt