Z ỐNG GIÓ TRÒN

Ống gió rẽ nhánh Y được thiết kế thêm một nhánh mới từ tuyến ống chính…