Tấm thạch cao chống cháy Knauf FireShield

  • Kích thước: 1220x2440mm
  • Chiều dày: 9.5mm, 12.7mm, 15.9mm
  • Khối lượng: 6.5kg/m2, 11.3kg/m2, 14.1kg/m2
  • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60