Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Kích thước: 1090mm*2440mm
 • Chiều dày:  5mm
 • Khối lượng trung bình: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: IE30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 3mm
 • Khối lượng: 3kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45

 • Kích thước: 1090x2440mm
 • Chiều dày: 5mm
 • Khối lượng: 5kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60

 • Kích thước: 1220x2440mm
 • Chiều dày: 9.5mm, 12.7mm, 15.9mm
 • Khối lượng: 6.5kg/m2, 11.3kg/m2, 14.1kg/m2
 • Giới hạn chịu lửa: EI30, EI45, EI60